One Response so far.

  1. Anonymous says:

    Cậu ơi cho mình hỏi chút là sao mình Dowload halflife 1.1 về rồi giải nén rồi,nhưng nhấn vào nút có biểu tượng máy tính SETUP.EXE lại không cài đặt được vậy ? Mình mới dùng chưa biết rõ,mong cậu chỉ giúp

Leave a Reply