Download borland C, borland C Full Download + hướng dẫn cài đặt

Đầu tiên hãy tải chương trình Borland C 3.1 đầy đủ tại các liên kết sau đây:

Bản cài đặt BC++3.1

Sau khi tải về giải nén ra một thư mục nào đó trên một ổ đĩa nào đó. Ví dụ BC31 trên ổ đĩa D:

Click đúp chuột vào file INSTALL.EXE để mở nó nên. Sau khi mở chương trình Install sẽ như sau:
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31.jpg Lần xem: 122 Size: 60.2 KB ID: 5271

Bạn cứ theo hình mà tiếp tục nhé. Mình sẽ nói thêm khi nào cần thiết.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_1.jpg Lần xem: 132 Size: 54.9 KB ID: 5272 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_2.jpg Lần xem: 130 Size: 53.6 KB ID: 5273 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_3.jpg Lần xem: 124 Size: 71.1 KB ID: 5274

Lưu ý: Đường dẫn bạn nhập vào không được có khoảng cách trắng, không quá dài, không có chữ tiếng Việt!
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_4.jpg Lần xem: 112 Size: 53.1 KB ID: 5275 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_5.jpg Lần xem: 107 Size: 72.2 KB ID: 5276 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_6.jpg Lần xem: 98 Size: 61.7 KB ID: 5277

Chọn xong bạn nhấn phím ESC sẽ trả về một màn hình như sau. Với các thư mục bạn đã chọn ở bước trên (Có thể hơi khác với hướng dẫn một chút)

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_7.jpg Lần xem: 93 Size: 62.7 KB ID: 5278 Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_8.jpg Lần xem: 105 Size: 70.9 KB ID: 5279

Nếu không vấn đề gì thì sẽ xuất hiện hộp thoại sau:
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_9.jpg Lần xem: 100 Size: 73.0 KB ID: 5280

Nhấn một phím bất kỳ để tiếp tục: Một hộp thoại khác hiện ra (Nếu bạn đọc được hãy đọc nó nhé, để tiện cho việc sử dụng sau này).
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_11.jpg Lần xem: 91 Size: 45.7 KB ID: 5284

Vậy là quá trình cài đặt đã thành công. Xin chúc mừng bạn nhé.

Mở thư mục BorlandC sau khi cài đặt sẽ như sau:

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn  Tên: BorlandC31_10.jpg Lần xem: 123 Size: 49.2 KB ID: 5281

Chú ý các chỗ khoanh vùng màu đỏ ở chỗ này nhé. Lát nữa ta còn dùng đến nó.

Leave a Reply