Các Chương Trình Xuất Khẩu Lao Động Sang Hàn Quốc Hợp Pháp

Hiện nay chỉ có 3 “kênh” hợp pháp đưa lao động  Việt Nam đi Hàn Quốc làm việc: 

1. Chương trình EPS – visa E9-chương trình “phi lợi nhuận” được thực hiện bởi đầu mối duy nhất là Bộ LĐTBXH Việt Nam.
2. Chương trình Thẻ vàng- visa E7- từ năm 2004 đến nay, chỉ có khoảng 300 người đi được  theo chương trình này bởi tiêu khí rất khắt khe, chỉ phù hợp với: các chuyên gia giỏi ngoại ngữ, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm để làm trong các chuyên ngành vật liệu mới, cơ điện, lập trình viên, công nghệ tin học…
3. Chương trình thuyền viên tàu cá gần bờ: Hiện nay chỉ có 7 doanh nghiệp được phép cung ứng là: Hoang Long Huresu; Sovilaco; Sona; Tracimexco;TTLC; Sao Viet incores co.,LTD và Letco.

Leave a Reply