2 Ngày nay bị chặn Facebook 7/1/2012

Từ ngày 7/1/2012 thì tất cả các thuê bao của FPT bị chặn vào facebook
Chặn cả tên miền nên các bạn có thay đổi DNS hay là File host cũng vô ích

Nếu như bạn mún vào blogspot thì thay đổi dns thành
Đổi DNS thành 
4.2.2.3
4.2.2.4
100% được nhé
Còn facebook thì chỉ có thể dùng ultrasoft thôi hic hic

Leave a Reply