Các Công Thức Lượng Giác Cơ BảnI. Hệ thức cơ bản.

 

II. Công thức Sin bù, phụ chéo, cos đối, Tan sai.

1. Đối nhau:

 

2. Bù nhau:
 
 3. Phụ nhau: 


4. Sai nhau:
 

III. Công thức cộng:
 
 
IV. Công thức nhân đôi:
 
 
V. Công thức nhân ba:
 
 
VI. Công thức hạ bậc:
 
 
VI. Công thức chia đôi:
VII. Tổng thành tích: 

 
VIII. Tích thành tổng :
 

Leave a Reply