Các vị trí của Javascript và Jquery trong Blogger

- Trong blogspot Javascript và Jquery sẽ có thể được đặt ở các vị trí sau:
+ Vị trí 1: đứng sau ]]></b:skin> và phải trước </head>
+ Vị trí 2: đứng trước </body>
+ Vị trí 3: nằm trong một widget HTML


<html>
<head>

]]></b:skin>
<!-- vị trí javascript và jquery -->
</head>

<body>
<!-- vị trí javascript và jquery -->
</body>

</html>

- Cách đặt javascipt và jquery, có 2 cách đặt:
+ cách 1: link tới một file jquery, dạng như sau:
<script src="http://apis.google.com/js/plusone.js" type="text/javascript">
<script src='đường dẫn tới một file jquey' type='text/javascript'/>
+ cách 2: đặt trực tiếp code trong cặp thẻ <script type='text/javascript'> </script>
<script type='text/javascript'>
function displayDate()
{
document.getElementById("demo").innerHTML=Date();
}
 </script>

<script type='text/javascript'>đoạn code javascript </script>
Lưu ý khi dùng javscript hay jquery nhớ link tới thư viện của javascript, để các đoạn code javscript trong blog bạn có thể hoạt động. Cụ thể như sau:
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> <!-- đặt trước ]]></b:skin> -->
tại thời điểm này bản 1.6.2 là bản mới nhất của thư viện javascript, bạn có thể cập nhật thông tin về các phiển bản  tại trang chủ jquery:  http://jquery.com/

- Để hiểu thêm về jquery bạn có thể đọc bài này: http://www.izwebz.com/featured/gioi-thieu-v-jquery/

Áp dụng trên blogspot 
+ đối với những thủ thuật về javascript hay jquery đã được các blogger hướng dẫn cho blogspot thì bạn chỉ việc làm theo các bước. 
+ nhưng đối với những bài hướng dẫn chung chung,họ chỉ liệt kê code HTML, CSS, Javascript hay Jquery. Việc còn lại của bạn là phải biết đặt chỗ nào trong tempalte của blogspot để có thể chạy được cái thủ thuật bạn muốn
+ hoặc trong trường hợp view source để lấy code javascript, html, css trên một trang nào đó mà bạn muốn lấy cái thứ bạn thích. Lúc này cũng phải biết cách đặt nó trong template của bạn.


Nguồn: Blu79

Leave a Reply