TÁC HẠI CỦA MUỖI


TÁC HẠI CỦA MUỖI


Muỗi được biết đến là tác nhân duy nhất truyền bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và sốt vàng da.
Ảnh: wiki
  
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
  • Dựng lưới mắt nhỏ để hạn chế sự xâm nhập của muỗi.
  • Sử dụng đốn bắt muỗi.
  • Hạn chế vũng nước đọng.
  • Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
  • Loại bỏ nguồn nước ở những nơi muỗi đẻ trứng –là phương pháp tốt nhất để diệt loăng quăng.
  • Việc phun khói sẽ được tiến hành ở các khu vực xung quanh có muỗi để diệt muỗi trưởng thành.

Leave a Reply