Những DNS cần biết

• Windows 7: Click vào icon
 Network Internet Access dưới thanh taskbar – Open Network and Sharing Center >> Local Area Network – Properties – chọn Internet Protocol version 4 – Propeties – chọn Use the following DNS server 
addresses: gõ vào khung Preferred DNS Server và Alternate DNS Server lần lượt như sau: 8 8 8 8/ 8 8 4 4 – Nhấn OK
• Windows XP: Start – Control Panel – Network Connection – Properties – Internet Protocol (TCP/IP) – Properties – chọn Use the following DNS server addresses: gõ vào khung Preferred DNS Server và Alternate DNS Server lần lượt như sau: 8 8 8 8/ 8 8 4 4 – Nhấn OK
Những DNS cần biết:Google public dns server IP address:
• 8.8.8.8
• 8.8.4.4
Dnsadvantage free dns server list:
• 156.154.70.1
• 156.154.71.1
OpenDNS free dns server list / IP address:
• 208.67.222.222
• 208.67.220.220
• Đã bị chặn rồi 12/2011
Norton free dns server list / IP address:
• 198.153.192.1
• 198.153.194.1
Public Name server IP address:
• 4.2.2.1
• 4.2.2.2
• 4.2.2.3
• 4.2.2.4
• 4.2.2.5
• 4.2.2.6
• 67.138.54.100
• 207.225.209.66

FPT:
208.67.222.222
208.67.220.220
210.245.0.10
210.245.0.11
210.245.24.20
210.245.24.22
210.245.14.4
210.245.0.14
210.245.0.131
210.245.0.10

VNN:
203.162.4.190
203.162.4.191
203.162.0.181
203.210.142.132
203.162.0.181
203.162.4.1
203.162.0.11
203.162.0.181

Viettel:
203.113.131.1
203.113.131.2
203.113.181.1

MediaNet:
203.190.163.10
203.190.163.13

SCTV:
210.245.24.20
210.245.24.22

OpenDNS:
208.67.222.222
208.67.220.220

NetNam DNS:
203.162.7.89
203.162.6.71

VNNIC DNS:
203.162.57.105
203.162.57.107
203.162.57.108

Leave a Reply