Học bổng Thạc sĩ ngành Khoa học Kinh tế


Du học Áo: Thông tin về chương trình học bổng thạc sĩ ngành Kinh tế và Tài chính – chương trình phối hợp giữa Vienna University of Technology và the Institute for Advanced Studies, Áo 2012

Đất nước: Áo
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Khoa học Kinh tế
Đơn vị cấp học bổng: ERSTE, Lotterien, Die Presse, A, Kommunal Kredit, IV Inustriellien Vereiningung
Đối tượng: Tất cả các sinh viên quốc tế
Sơ lược về học bổng:
Chương trình thạc sĩ ngành Kinh tế kết hợp giữa Vienna University of Technology và the Institute for Advanced Studies là chương trình học thuật kéo dài trong thời gian hai năm. Sinh viên được thụ hưởng môi trường học tập, nghiên cứu đầy cạnh tranh và chuyên nghiệp chú trọng về các vấn đề như phân tích tính cạnh tranh trong thị trường kinh tế và trực giác kinh tế.
Yêu cầu:
Ứng viên cần là Cử nhân đại học từ một trường Đại học uy tính không nhất thiết là Cử nhân chuyên ngành Kinh tế. Ngoài ra ứng viên cần kiến thức tốt về Khoa học máy tính và Toán học.
Hình thức nộp đơn: Qua đường bưu điện
Hạn nộp hồ sơ: Ngày 1 tháng 3 năm 2012
Thông tin chi tiết về học bổng và nộp đơn: http://www.ihs.ac.at/vienna/IHS-Departments-2/Economics-and-Finance-2/Academic-Research-Teaching/Master-Program/MSc-Economics—Program.htm
Theo: Scholarship Planet

One Response so far.

  1. hết hạn rùi ! hix

Leave a Reply